Välkommen till Blackstaby.

Här föder vi upp grisar för den svenska marknaden. Nedan finns bilder som visar hur grisarna har det. Personalen som består av sex personer sköter om grisarna och ser till att alla mår bra. Grisarna får mat 3 gånger om dagen och alla har tillgång till vatten och ett klimat i stallet som är anpassad för grisen. När det gäller strö använder vi halm, spån eller torv. Alla grisar får strö minst en gång om dagen. Om grisarna mår bra växer de bra. Allt foder är noga kontrollerat och beräknat in i minsta detalj för att tillgodose allt för grisens välbefinnande. Klimatet i stallarna är viktigt och är anpassat för grisproduktion, t ex finns det golvvärme till de små diande grisarna och även tillväxtgrisarna. Varje avdelning tvättas innan insättning av nya grisar. I Sverige har vi världens hårdaste djurskyddslag, bl a har de svenska stallarna 35% större yta än övriga EU.

På Blackstaby har vi en fastbränslepanna som värmer alla stallar och torkar all den lokala spannmålen vi köper in. Blackstaby levererar all gödsel till en biogasanläggning som tillverkar fordonsgas för Stockholmsmarknaden. Dessa båda miljösatsningar gör att grisarna är riktiga miljögrisar och bidrar till att förbättra miljön. Detta innebär att Blackstaby är en av de första gårdarna i Sverige som är koldioxidneutrala, eller till och med på plussidan när det gäller koldioxidbalansen.

Vi har investerat i ny ventilationsutrustning och ny belysning. Vi har fått stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Det betyder mycket för oss då vi kan ytterligare förstärka djurskydd, spara kostnader och effektivisera vår grisproduktion.